Galeria

<<< [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]  ... z 50

Procesja 7.11.2010      Dobry?? Du??y
Album dodany: 07 Listopad 2010
Album dodany: 11 Październik 2010
Eurpejskie dni Dziedzictwa               Wyra??am zgod? na publikowanie zdj?? mojego autorstwa - Wies??awa Sudewicz.
Album dodany: 11 Wrzesień 2010
Relacja fotograficzna z naszych uroczysto??ci
Album dodany: 10 Wrzesień 2010
Po??wi?cenie Krzy??y w dniu wigili uroczysto??ci jubileuszowych w olszynie
Album dodany: 05 Wrzesień 2010
Album dodany: 31 Sierpień 2010
Album dodany: 29 Sierpień 2010
Album dodany: 28 Sierpień 2010
Apel w szkole w Dobryniu Du??ym  po??wi?cony pomordowanym w Katyniu.
Album dodany: 26 Sierpień 2010
Zapraszamy do zapoznania si? z fotorelacj? z 100 rocznicy konsekracji naszego ko??cio??a.
Album dodany: 26 Sierpień 2010
Album dodany: 26 Sierpień 2010
Kaplica w Dobryniu Du??ym Kaplica w Kijowcu Kaplica w Ko??czynie
Album dodany: 25 Sierpień 2010
Cmentarz parafialny ze spor? liczb? ziemia??skich nagrobków z XIX w. i pocz?tku XX w. Góruje nad nimi drewniana kaplica. Jej kszta??t zdradza pierwotn? funkcj? - dzwonnicy. Sta??a niegdy?? przy drewnianym ko??ciele, który sp??on??? w 1897 r. Wówczas ...
Album dodany: 11 Sierpień 2010
Okaza??? neogotyck? ??wi?tyni? parafialn? p.w. Przemienienia Pa??skiego wzniesiono wg projektu Józefa Piusa Dzieko??skiego w latach 1906-09. Niemal w tym samym czasie powstawa?? ko??ció?? w odleg??ym o kilkadziesi?t kilometrów Konstantynowie, a w ca??ej Polsce kilkadziesi?t podobnych neogotyckich ...
Album dodany: 06 Sierpień 2010
W herbie Malowej Góry zaprojektowanym przez lokalnego twórc?, znajduj? si? trzy elementy: dominuj?ca nad wsi? góra, rzeka Krzna, która p??ynie pomi?dzy ???kami i sylwetka ko??cio??a z czerwonej ceg??y. I to w zasadzie pe??na charakterystyka tej wioski pi?knie ...
Album dodany: 04 Sierpień 2010
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139797
Projekt i wykonanie: Orange Computers