Biegi Jana Kulbaczy??skiego po Ziemi Piszczackiej

Pozostali uczestnicy zajmowali miejsca poza pierwsz? dziesi?tk?.

Nadmieni? nale??y, i?? w ka??dej kategorii wiekowej startowa??o trzydziestu zawodników lub wi?cej.

Wpis dodany: 29 Maj 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 137615
Projekt i wykonanie: Orange Computers