Dziewcz?ta z Dobrynia najlepsze w gminie i drugie na zawodach mini pi??ki r?cznej na szczeblu mi?dzygminnym.

27 marca 2013r. na zawodach mi?dzygminnych mini pi??ki r?cznej walczy??y z dru??ynami  ze Szkó?? Podstawowych w Piszczacu, Kodniu, Tucznej. Mecze rozgrywano systemem „ka??dy z ka??dym”, dwie po??owy po 6 minut ka??da.

W efekcie tych rozgrywek zaj???y II miejsce, trac?c jedn? bramk? w meczu ze Szko??? Podstawow? w Tucznej (0:1).

Dru??yn? dziewcz?t stanowi??y:

Kapitan – Julia Gryciuk (kl. VI), bramkarz – Dagmara Sawczuk (kl. VI) / Monika Wawryniuk (kl. IV), pozostali zawodnicy: And??elika B??aszczuk (kl. VI), Agata Pyndryk (kl. VI), Agata Oto??enko (kl. VI), Patrycja Szaniawska (kl. VI), Natalia Pyndryk (kl. V), Oliwia Pyndryk (kl. V), Wiktoria Pyndryk (kl. V), Dorota Pilipczuk (kl. V).

Wpis dodany: 16 Kwiecień 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 138491
Projekt i wykonanie: Orange Computers