Obchody 11 listopada 2012 r.

Kolejnym elementem by?? Marsz Niepodleg??o??ci na pobliski cmentarz. Tu, po wyst?pieniach przedstawicieli w??adz samorz?dowych, nast?pi??o uroczyste z??o??enie kwiatów  na grobie ??o??nierzy i zapalenie zniczy. Pi?kna, s??oneczna pogoda utrzyma??a si? do ko??ca uroczysto??ci.

Wpis dodany: 13 Listopad 2012
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139798
Projekt i wykonanie: Orange Computers