INDYWIDUALNY TURNIEJ TENISA STO?OWEGO SZK??? PODSTAWOWYCH

. Mecze odbywa??y si? systemem pucharowym do dwóch wygranych setów.

Ko??cowa  klasyfikacja przedstawia si? nast?puj?co:

w kategorii dziewcz?t klasy IV i m??odsze

I m-ce Julia Reszotnik /SP Wólka Dobry??ska

II m-ce Martyna Gryciuk /SP Dobry?? Du??y

III m-ce Julia K?dziora /SP Berezówka

 

w kategorii ch??opców klasy IV i m??odsi

I m-ce Kacper Pyndryk  /SP Dobry?? Du??y

II m-ce Filip Maciejewski /SP Wólka Dobry??ska

III m-ce Filip Lach /SP Wólka Dobry??ska

 

w kategorii dziewcz?t klasy V – VI

I m-ce Karolina Adamczyk /SP „Ma??a Akademia” w Kijowcu

II m-ce Natalia Pyndryk     /SP Dobry?? Du??y

III m-ce Izabela Tymi??ska /SP „Ma??a Akademia” w Kijowcu

 

w kategorii ch??opców klasy V – VI

I m-ce Albert Bystrzycki  /SP „Ma??a Akademia” w Kijowcu

II m-ce  Dawid Oniszczuk  /SP Wólka Dobry??ska

III m-ce  Wojciech Perzyna /SP „Ma??a Akademia” w Kijowcu

 

W/w zawodników nagrodzono pami?tkowymi dyplomami, natomiast wszystkich uczestników po zako??czeniu zawodów zaproszono na s??odki pocz?stunek.

Zwyci?zcy dwóch pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach b?d? reprezentowa? gmin? na zawodach mi?dzygminnych w Terespolu.

Organizatorem oraz s?dzi? zawodów by??a p. Marzena Nied??wied??.

Wpis dodany: 26 Październik 2012
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 127672
Projekt i wykonanie: Orange Computers