Pasowanie na przedszkolaka

Zanim dzieci oficjalnie zosta??y przedszkolakami, zaprezentowa??y swoje umiej?tno??ci artystyczne i wykaza??y si? okre??lonymi sprawno??ciami. Wszystkie t? prób? uko??czy??y z powodzeniem i w pe??ni zas??u??y??y na miano przedszkolaka.

W ko??cu przyszed?? czas na ceremoni? ??lubowania i pasowania, której dokona??a pani dyrektor. Na pami?tk? tej uroczysto??ci, dzieci otrzyma??y dyplomy i upominki od swoich rodziców.

 

Wpis dodany: 26 Październik 2012
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 138491
Projekt i wykonanie: Orange Computers