??lubowanie klasy I

Pani Dyrektor dokona??a uroczystego pasowania na ucznia. Jednak zanim to si? sta??o, uczniowie wykazali si? umiej?tno??ciami aktorskimi, recytowali  wiersze i ??piewali piosenki. Wiele rado??ci i wra??e?? sprawi?? im test praktyczny, w ramach którego nale??a??o: wykona? ?wiczenia w pisaniu znaków literopodobnych, laurk? z podzi?kowaniami dla rodziców, spakowa? w??asny tornister oraz przyszykowa? kanapk? do szko??y wed??ug w??asnego upodobania.
Uwie??czeniem uroczysto??ci by?? wspólny pocz?stunek i tradycyjne zasadzenie klasowego drzewka  na terenie przyszkolnym.

Wpis dodany: 26 Październik 2012
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 136288
Projekt i wykonanie: Orange Computers