Feryjny Turniej Tenisa Sto??owego w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym

Dnia 31.01.2012r. rozegrano „Feryjny Turniej Tenisa Sto??owego o Nagrod? Dyrektora Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym” w dwóch kategoriach wiekowych.

Miejsca na podium w ka??dej kategorii nagrodzono pami?tkowymi pucharami i dyplomami, a wyró??nienie dyplomem i nagrod? rzeczow?; dodatkowo ka??dy uczestnik turnieju otrzyma?? d??ugopis.

Po rozdaniu nagród wszyscy zawodnicy udali si? na s??odki pocz?stunek.

Nagrody ufundowa??a Pani Dyrektor  Jolanta Jó??wik.

Zainteresowanych zapraszamy na stron? galerii.

Wpis dodany: 31 Styczeń 2012
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 127672
Projekt i wykonanie: Orange Computers