Kolejny sukces w tenisie sto??owym (S.P. Dobry?? Du??y)
Zawody tenisa sto??owego indywidualnie na szczeblu Rejonu rozegrano w Parczewie 08.11.2011r. Natalia Pyndryk, uczennica klasy IV Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym rywalizowa??a z czternastoma innymi zawodniczkami z pi?ciu powiat??w. Po kilku rozegranych partiach uplasowa??a si? na III m-cu, awansuj?c do kolejnych rozgrywek na szczeblu wojew??dzkim, kt??ry odb?dzie si? 15.11.2011r. w Kocudzy. Zawodniczk? nagrodzono pami?tkowym dyplomem i pucharem.
Wpis dodany: 18 Listopad 2011
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 138491
Projekt i wykonanie: Orange Computers