Gminne zawody tenisa sto??owego

Dnia 18.10.2011r. w S.P. w Dobryniu D. odby??y si? indywidualne rozgrywki tenisa sto??owego w kategorii dziewcz?t i ch??opców klas V –VI oraz klas IV i m??odszych na szczeblu gminnym.

Do rywalizacji przyst?pili uczniowie i uczennice ze wszystkich szkó?? podstawowych w gminie Zalesie.

Pierwsze trzy miejsca z ka??dej grupy nagrodzono dyplomami. Po turnieju zawodnicy i opiekunowie udali si? na s??odki pocz?stunek.

Awans do rozgrywek mi?dzygminnych wywalczyli w m??odszej grupie wiekowej nast?puj?cy zawodnicy reprezentuj?cy Szko??? podstawow? w Dobryniu Du??ym:

w kategorii dziewcz?t: Natalia Pyndryk I m-ce i Oliwia Pyndryk II m-ce; za?? w kategorii ch??opców Filip Koryci??ski I m-ce.

Wpis dodany: 25 Październik 2011
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 132353
Projekt i wykonanie: Orange Computers