XXI Biegi Uliczne w Terespolu
Dnia 28.09.2011r., odby??y si? Biegi Uliczne w Terespolu. Szko??? z Dobrynia Du??ego reprezentowa??o 9-ciu uczni??w z klas II-VI. Uroczysto??? rozpocz?to od wci?gni?cia flagi na maszt i zapalenia znicza olimpijskiego. Nast?pnie powitano przyby??ych uczestnik??w bieg??w, ich opiekun??w i go??ci. Zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych, na r????nych dystansach biegowych, od 400m. ?? klasy II, do 1000m. ?? klasy VI. Najlepiej pobieg??a Weronika Harasimiuk, zajmuj?c w swojej kategorii IV m-c
Wpis dodany: 30 Wrzesień 2011
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 137615
Projekt i wykonanie: Orange Computers