II Turniej ORLIK 2011 - eliminacje mi?dzygminne

Etap mi?dzygminny II Turnieju Orlika o Puchar ???Premiera Donalda Tuska rozegrano 16.09.2011r. na obiektach Orlika w Wólce Dobry??skiej. Do grupy dziewcz?t w kategorii wiekowej 2000-2001r.  zakwalifikowa??y si? dru??yny z nast?puj?cych szkó??: S.P. Dobry?? Du??y, S.P. Nr 5 Bia??a Podlaska, S.P. ?omazy, S.P. Rossosz, S.P. Mi?dzyrzec Podlaski.

Dru??yna dziewcz?t ze Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym stan???a na podium zajmuj?c III m-ce, ulegaj?c S.P. Nr 5 Bia??a Podlaska i S.P. ?omazy.

Gratulujemy dziewcz?tom sukcesów w mini pi??ce no??nej w II Turnieju Orlika.

Wpis dodany: 19 Wrzesień 2011
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 137615
Projekt i wykonanie: Orange Computers