Szko??a Podstawowa w Kijowcu - 11 listopada
W Szkole Podstawowej w Kijowcu odby??a si? akademia z okazji ??wi?ta Niepodleg??o??ci zaprezentowana przez uczni??w klas IV - VI. Delegacja uczni??w i nauczycieli ze szko??y w Kijowcu bra??a udzia?? w Uroczystej Mszy ??w. w intencji ojczyzny, kt??ra odby??a si? 11 listopada w Malowej G??rze. Zapraszamy do galerii.
Wpis dodany: 15 Listopad 2010
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 132353
Projekt i wykonanie: Orange Computers