11 listopada
Zdj?cia z inscenizacji z okazji ??wi?ta Niepodleg??o??ci, kt??ra odby??a si? dnia 10 listopada 2010 r. w Szkole Podstawowej w Berez??wce.Inscenizacja zosta??a przedstawiona przez uczni??w klasy IV i V pod opiek? nauczyciela historii Wies??awy Sudewicz.
Wpis dodany: 11 Listopad 2010
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 134348
Projekt i wykonanie: Orange Computers