Ferie zimowe 2022

Drodzy Rodzice i Dzieci!
Od 14 do 27 lutego 2022 b?d? trwa??y ferie zimowe. Zadbajcie, aby by??y one aktywne i bezpieczne.
Kilka cennych rad znajdziecie m.in. klikaj?c w poni??sze linki:

https://policja.pl/pol/aktualnosci/213063,Bezpieczne-Ferie-2022.html

https://zpe.gov.pl/a/zalamanie-lodu-i-pomoc-osobom-tonacym/DcQtsA5Ue

Zapraszamy ponadto do udzia??u w konkursie plastyczno-filmowym pt. „??nie??ny Dekalog”, w ramach ogólnopolskiej akcji „Kr?ci mnie bezpiecze??stwo na stoku”, której celami s? promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywaj?cych na stoku oraz poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialno??ci zwi?zanej z naruszeniem obowi?zuj?cych przepisów.

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/212616,Zapraszamy-dzieci-i-mlodziez-do-udzialu-w-konkursie-Sniezny-Dekalog.html 

Wpis dodany: 12 Luty 2022
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 137615
Projekt i wykonanie: Orange Computers