Uwaga Rodzice. Konferencja online nt. Szczepień uczniów od 12. roku życia

Już od 7 czerwca br. rozpoczną się szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat w ramach Narodowego Programu Szczepień. To jak dotąd najmłodsza grupa osób rekomendowanych do szczepienia przeciwko COVID-19. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia 

W dniu 7 czerwca (poniedziałek ) 2021 r. w godz. 16.30-17.30 odbędzie się wydarzenie on-line dotyczące szczepień nastolatków. Podczas spotkania przedstawiciele I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie przekażą pełne informacje na temat programu szczepień dzieci i młodzieży (od 12 roku życia) oraz wyjaśnią  wszelkie wątpliwości z tym związane.

Link do konferencji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI5MDQxNTUtZmYxYi00NzFkLWE3ZjQtODI5MTU4ODBjMWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Wpis dodany: 02 Czerwiec 2021
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 113752
Projekt i wykonanie: Orange Computers