Wyb??r szko??y ponadpodstawowej

Drodzy Rodzice uczniów klasy VIII

Pomoc przy wyborze szko??y ponadpodstawowej swojego dziecka uzyskacie na stronie Kuratorium O??wiaty w Lublinie https://www.kuratorium.lublin.pl/

Znajduje si? tam:

Informator o szko??ach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022

https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php

Rekrutacja do szkó?? ponadpodstawowych 2021/2022 -  Terminy post?powania rekrutacyjnego i sk??adania dokumentów. Warto tak??e obejrze? Prezentacj? "Kryteria wyboru szko??y ponadpodstawowej z perspektywy rodzica/opiekuna pt: Wspieram, nie wybieram 2021  

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11090

Wpis dodany: 29 Marzec 2021
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 132353
Projekt i wykonanie: Orange Computers