Nowe zasady bezpiecze??stwa i zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli

Ze wzgl?du na bezpiecze??stwo dzieci i rodziców od 29 marca 2021 roku zostan? zamkni?te przedszkola. Wyj?tkiem b?dzie sprawowanie opieki nad dzie?mi pracowników medycznych i s??u??b zaanga??owanych w zwalczanie COVID-19. 

Wi?cej informacji na temat wprowadzonych od 27 marca br. ogranicze?? mo??na znale??? na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa

Wpis dodany: 28 Marzec 2021
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 137615
Projekt i wykonanie: Orange Computers