Wracamy czasowo do nauki zdalnej

Od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. uczniowie wszystkich klas szkó?? podstawowych b?d? uczyli si? zdalnie – to najwa??niejsza zmiana w funkcjonowaniu szkó?? i placówek wprowadzona z powodu pogarszaj?cej si? sytuacji epidemicznej. Wszystkie zaj?cia  b?d? realizowane z wykorzystaniem metod i technik kszta??cenia na odleg??o???.

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracuj? bez zmian, przy zachowaniu zasad re??imu sanitarnego.

?ród??o: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach 

Wpis dodany: 19 Marzec 2021
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139208
Projekt i wykonanie: Orange Computers