Informacja nt. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczni??w i rodzic??w

Uczniowie i rodzice, we wspó??pracy ze szko??ami, mog? korzysta? ze wsparcia, jakie oferuj? poradnie psychologiczno-pedagogiczne:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bia??ej Podlaskiej

ul. Wary??skiego 3 Bia??a Podlaska lubelskie 21-500 Polska  pppbp@op.pl

 tel. (83) 341-64-37 oraz (83) 341-64-36

http://www.pppbialapodlaska.pl

E-mail zaufania jest odpowiednikiem telefonu zaufania. Pracowników poradni obowi?zuje tajemnica zawodowa przez co maj? tu Pa??stwo pe??ne poczucie anonimowo??ci.

E-mail zaufania: porady.pppbp@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------

Powiatowa Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Bia??ej Podlaskiej

Filia w Terespolu

ul. Wojska Polskiego 88

21-550 Terespol

Tel. 83 375 23 44

e-mail: ppppfiliaterespol@interia.pl

http://powiatowa-poradniabp.pl/?page_id=46

--------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowo takie wsparcie oferuje równie?? poradnia on-line „Zawsze Jest Jakie?? Wyj??cie”.

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakie?? Wyj??cie” powsta??a w odpowiedzi na zagro??enia wynikaj?ce ze stanu pandemii i potrzeb? zwi?kszenia dost?pno??ci pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Dzieci, m??odzie??, nauczyciele i rodzice mog? uzyska? wsparcie, dzwoni?c na bezp??atn?, ca??odobow? infolini? 800 080 222. Pod tym numerem dy??uruj? specjali??ci, którzy udzielaj? pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-uczniow-i-rodzicow

Wpis dodany: 03 Luty 2021
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 138491
Projekt i wykonanie: Orange Computers