??wi?teczne ??yczenia
Zdrowych, radosnych ??wi?t Bo??ego Narodzenia, sp?dzonych w gronie rodzinnym oraz samych szcz???liwych dni w Nowym Roku 2021 ??yczy Jolanta J????wik Dyrektor Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym wraz z Gronem Pedagogicznym
Wpis dodany: 22 Grudzień 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 136288
Projekt i wykonanie: Orange Computers