Uczniowie klas starszych szk???? podstawowych rozpoczynaj? nauk? zdaln?

Nowe zasady funkcjonowania szkó?? i placówek wejd? w ??ycie od 24 pa??dziernika 2020 r. (od soboty) i b?d? obowi?zywa??y do niedzieli -  8 listopada 2020 r.

Uczniowie klas IV-VIII szkó?? podstawowych przechodz? na nauk? zdaln?.

Przedszkola i klasy I-III szkó?? podstawowych b?d? funkcjonowa??y bez zmian.

 

Wpis dodany: 25 Październik 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 136288
Projekt i wykonanie: Orange Computers