KONKURS O JANIE PAWLE II

Konkurs odb?dzie si? w dwóch kategoriach:

a)  dla uczniów klas 4-8 zosta?? przewidziany Test Wiedzy o Janie Pawle II w dniu 20 pa??dziernika 2020 r.,

b) dla uczniów klas 1-3 oraz starszych dzieci przedszkolnych praca plastyczna pt. „Jan Pawe?? II w oczach dziecka”, wykonana technik? dowoln? do 20 pa??dziernika 2020 r.

Dla trzech najlepszych uczniów w poszczególnych kategoriach przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Szczegó??y w regulaminie.

ZAPRASZAMY!

Wpis dodany: 28 Wrzesień 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 132353
Projekt i wykonanie: Orange Computers