Zwrot ksi???ek do biblioteki szkolnej
W zwi?zku ze zbli??aj?cym si? zako??czeniem zaj?? edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020, uczniowie Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym mog? zwraca? wypo??yczone ksi???ki i zestawy podr?cznik??w do biblioteki. Biblioteka czynna jest od 9:00 do 11:00. W poniedzia??ek (15.06.2020) zwracaj? podr?czniki klasy 7-8, w pi?tek (19.06.2020) klasy 5-6.
Wpis dodany: 09 Czerwiec 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 137615
Projekt i wykonanie: Orange Computers