Konsultacje dla uczni??w klas V-VII

Konsultacje dla uczniów klas V - VII Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym rozpoczn? si? od 01.06.2020r. 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS V - VII

Godziny zaj??

Poniedzia??ek

Wtorek

??roda

Pi?tek

8:30-9:15

j. angielski

matematyka

biologia

 

9:25-10:10

historia/j.angielski

j. polski

geografia

 

10:20-11:05

 

 

informatyka

j. rosyjski

  • Ze wzgl?dów organizacyjnych konsultacje indywidualne dla klas V - VII
    z nauczycielami uwzgl?dniane s? po wcze??niejszych ustaleniach
    z nauczycielem ucz?cym danego przedmiotu.
  • Ucze?? w sprawie konsultacji indywidualnych komunikuje si?
    z nauczycielem w sposób okre??lony w zdalnym nauczaniu.


Wpis dodany: 29 Maj 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139208
Projekt i wykonanie: Orange Computers