Og??oszenie ws. Konsultacji dla uczni??w klas V-VII

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!
Od 1 czerwca istnieje mo??liwo??? udzia??u w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów dla uczniów kl. V-VII. Zainteresowani proszeni s? o bezpo??redni kontakt z wychowawc? w celu przygotowania harmonogramu konsultacji.
Do czwartku wychowawcy przyjmuj? zg??oszenia.
Z powa??aniem - wychowawcy klas

 

Wpis dodany: 26 Maj 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 136288
Projekt i wykonanie: Orange Computers