Uwaga - materia??y informacyjne dla uczni??w klasy VIII, dotycz?ce bada?? lekarskich do szko??y ponadpodstawowej

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie klasy VIII.Lubelski Kurator O??wiaty po uzgodnieniu z Dyrektorem Wojewódzkiego O??rodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie przekazuje pakiet materia??ów informacyjnych dotycz?cych bada?? lekarskich dla kandydatów do szkó?? ponadpodstawowych kszta??c?cych w zawodach.

Szczegó??owe materia??y i informacje uzyskacie w Plikach do pobrania pod adresem

 https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10607 

Wpis dodany: 26 Maj 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 134348
Projekt i wykonanie: Orange Computers