Konsultacje dla uczni??w klas VIII

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS 8

Godziny zaj??

Poniedzia??ek

Wtorek

??roda

Czwartek

Pi?tek

8:30-9:15

historia i wos gr.

 

 

biologia gr.

 

9:25-10:10

biologia in.

 

 

geografia gr.

 

10:20-11:05

geografia in.

j. polski in.

historia i wos in.

chemia in.

j. rosyjski gr.

11:25-12:10

 

j. polski gr.

informatyka gr.

chemia gr.

fizyka gr.

12:20-13:05

 

j. angielski gr.

wych. fiz. gr.

j. angielski in.

fizyka in.

13:15-14:00

 

 

matematyka gr.

 

 

14:05-14:50

 

 

matematyka in.

 

 

 

  • Konsultacje indywidualne z nauczycielami uwzgl?dniane s? po wcze??niejszych ustaleniach z nauczycielem ucz?cym danego przedmiotu.
  • Ucze?? w sprawie konsultacji indywidualnych komunikuje si? z nauczycielem w sposób okre??lony w zdalnym nauczaniu.
Wpis dodany: 22 Maj 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 137615
Projekt i wykonanie: Orange Computers