Powrót uczniów do szkoły/oddziału przedszkolnego wiąże się z przestrzeganiem wytycznych.

Szanowni Rodzice!

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III i oddziałów przedszkolnych mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej/oddziale przedszkolnym. Rodzice zdecydują, czy skorzystają z takiej możliwości.


Powrót uczniów do szkoły/oddziału przedszkolnego wiąże się z przestrzeganiem wytycznych GIS, MZ i MEN, które dostępne są na stronie internetowej www.men.gov.pl oraz u dyrektora szkoły.Rodzice, którzy zdecydują się na powrót dziecka do szkoły powinni już zacząć przygotowywać je do tego. Uczeń musi wiedzieć, że w szkole będą obowiązywać inne zasady niż wcześniej, czyli:

  • zachowywanie przynajmniej 1,5 m dystansu między rówieśnikami i dorosłymi (zabawy i rozmowy tylko z zachowaniem odległości, niepodawanie ręki na powitanie)
  • poruszanie się po szkole zgodnie z regulaminem,
  • przebywanie w wytyczonych miejscach
  • zabawa tylko wyznaczonymi zabawkami, żadnymi swoimi,
  • częste mycie rąk (nie tylko po skorzystaniu z toalety),
  • unikanie dotykania oczu, nosa i ust
  • zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu i inne, z którymi zapoznają go nauczyciele.Ósmoklasiści!
Od 25 maja br. będziecie mogli uczestniczyć na terenie szkoły w konsultacjach z nauczycielami. Zainteresowani uczniowie zapisują się na konsultacje u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Uczniowie!
Od 1 czerwca br. będziecie mogli korzystać z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Zainteresowani uczniowie zapisują się na konsultacje u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Dyrektor Szkoły

Wpis dodany: 19 Maj 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 109376
Projekt i wykonanie: Orange Computers