Uwaga Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobryniu Dużym

Sposoby monitorowania postępów uczniów,  weryfikacja wiedzy i umiejętności, sposoby informowania uczniów lub (i) rodziców  o postępach ucznia w nauce,  a także uzyskanych przez niego ocenach w Szkole Podstawowej w Dobryniu Dużym.

Od dnia  25 marca 2020 r. przez okres pracy zdalnej ocenianie odbywa się w formie oceny opisowej lub cyfrowej. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie się dokonywała na podstawie przesyłanych zdjęć, plików i/lub skanów zadań i ćwiczeń oraz projektów, czy nagrań ucznia. Na ocenę wpływać będą również takie czynniki jak systematyczne odrabianie i przesyłanie prac oraz przedmiotowe systemy oceniania.

 

Ocena końcoworoczna będzie uwzględniać stopień opanowania wiadomości i umiejętności przez ucznia/uczennicę w stosunku do podstawy programowej w całym roku szkolnym, z uwzględnieniem postępów oraz indywidualnych możliwości ucznia (w tym możliwości korzystania z nowych technologii). Poprawa oceny proponowanej może nastąpić w formie wykonania przez ucznia pracy projektowej lub innej, której zasady zostaną ustalone indywidualnie z każdym uczniem/uczennicą.

 

W przypadku trudności ucznia/uczennicy z dostępem do technologii zdalnej, zostanie obrany inny sposób realizowania zadań. Treści programu nauczania zostaną dostosowane w taki sposób, aby można je było efektywnie realizować ze wszystkimi uczniami przy użyciu dostępnych metod. Może to oznaczać, że niektóre treści z Podstawy Programowej zostaną przeniesione do realizacji w klasie programowo wyższej.

 

W przypadku całkowitego braku dostępu do społecznościowych mediów, uczeń otrzyma pakiet materiału w wersji papierowej z możliwością odbiorów i zwrotów zrealizowanych zagadnień w miejscu ustalonym przez obie strony.

 

Każdy z nauczycieli służy uczniom i rodzicom konsultacją telefoniczną, mailową lub poprzez komunikator (Viber, Messenger itp.) w ustalonych przez obie strony godzinach pracy dydaktycznej.

 

O ocenach bieżących nauczyciel będzie informował ucznia przez wymienione wyżej kanały komunikacyjne. Oceny i osiągnięcia uczniów będzie zapisywał w swoich zasobach, następnie po powrocie do pracy zapisze je w dzienniku lekcyjnym.

 

Uczniowie!

Nie traktujcie tego czasu, jako wolnego. Nie spędzajcie większości dnia przed komputerem. Zaplanujcie swój rozkład dnia na: bezpieczne i aktywne zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu dla zachowania zdrowia i wzmocnienia odporności; umiejętnie wykorzystujcie materiały edukacyjne przygotowywane przez nauczycieli; nie zapomnijcie o czytaniu lektur lub ciekawych książek; możecie także korzystać z zasobów internetowych, programów edukacyjnych.

Rodzice! 

Wspierajcie dzieci w nauce, która obecnie przybrała inną formę niż dotychczas. Zachęcajcie dzieci do samodzielnej nauki, do czytania książek, oglądania filmów edukacyjnych.

Wykorzystajcie ten czas na budowanie relacji z dziećmi: porozmawiajcie, zagrajcie wspólnie w jakąś grę, przystąpcie do wspólnych porządków lub prac domowych, obejrzyjcie wartościowy film, poczytajcie wspólnie książkę, nauczcie dzieci gotować, szyć, majsterkować. Pokażcie w ten sposób swoim dzieciom, że każda chwila wspólnie spędzona może być wspaniałą przygodą.

Sprawdźcie ponadto, czy na pewno komputer, którego używa dziecko posiada aktualny program antywirusowy.  

Nie zapominajcie o rygorystycznym przestrzeganiu w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.


Serdecznie pozdrawiamy

Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dobryniu Dużym

Wpis dodany: 19 Marzec 2020
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 109376
Projekt i wykonanie: Orange Computers