Ankieta do mieszkańców
Parafia  Rzymskokatolicka p.w. Św. Przemienienia Pańskiego w Malowej 
Górze zamierza przystąpić do naboru ogłoszonego w dniu 4 grudnia 2019 r. 
przez Gminę Zalesie. Przedmiotowy nabór dotyczy wyboru partnera 
niezbędnego do przygotowania oraz późniejszej realizacji projektu 
przedłożonego w ramach konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19 z 
Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020. Celem przedmiotowego projektu będzie efektywne wykorzystanie 
potencjału dziedzictwa kulturowego Gminy Zalesie  w celu osiągnięcia 
korzyści społecznych i gospodarczych w wymiarze lokalnym, a także 
regionalnym. Ankieta będzie dostępna w dniach: 17-22 grudnia 2019 r. 
Prosimy o jej wypełnieni i wskazanie Państwa oczekiwań w zakresie 
wykorzystania potencjału Parafii dla celów kulturalnych.Link https://forms.gle/ua1EhhrNjxbS26rm8


Wpis dodany: 18 Grudzień 2019
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 109376
Projekt i wykonanie: Orange Computers