Realizacja "Projektu" w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym

W bie???cym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym b?dzie realizowany Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Rozwój Kompetencji kluczowych szans? na przysz??o???". W ramach Projektu uczniowie b?d? ucz?szcza? na ró??nego rodzaju zaj?cia rozwijaj?ce, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, z psychologiem oraz wycieczki.

Wpis dodany: 08 Październik 2017
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139208
Projekt i wykonanie: Orange Computers