??wi?to Rodziny w Dobryniu Du??ym

Tego dnia nagrodzono równie?? uczniów za osi?gni?cia w Sporcie i Turnieju BRD oraz za udzia?? w Akcji „Ratujemy i uczymy ratowa?”

Dalsza cz???? Festynu odby??a si? na terenie przyszkolnym, gdzie pod kierunkiem animatorów Szko??y Ta??ca i Zabawy „Baw si? i ta??cz” przeprowadzono gry i zabawy.

Wspó??organizatorzy Festynu – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dobry?? Du??y, przygotowa??o dla wszystkich pocz?stunek.

Dzie?? zako??czy?? si? wr?czeniem upominków uczestnikom konkursów.

Wpis dodany: 23 Czerwiec 2015
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 138491
Projekt i wykonanie: Orange Computers