Udzia?? uczni??w z S.P. w Dobryniu Du??ym w I Gminnym Turnieju Tenisa Sto??owego w Malowej G??rze

W Turnieju brali tak??e udzia?? uczniowie ze Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym i zaj?li wysokie lokaty.

Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawia si? nast?puj?co:

 szko??a podstawowa (dziewcz?ta) 

I  m-ce   Zofia Koryci??ska 

II m-ce   Martyna Gryciuk 

III m-ce  Emilia Rzymowska 

szko??a podstawowa (ch??opcy)

I  m-ce      Mi??osz Koryci??ski 

V  m-ce     Kacper Pyndryk 

 

Zwyci?zców pierwszych miejsc nagrodzono pami?tkowym pucharem, medalem i dyplomem, drugie i trzecie miejsca udekorowano medalem i dyplomem za?? kolejne otrzyma??y rakietki do tenisa i pi??eczki.

Wpis dodany: 05 Marzec 2015
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 138491
Projekt i wykonanie: Orange Computers