Sukces uczni??w z Dobrynia w II Noworocznym Przegl?dzie Kol?d i Pastora??ek w Kobylanach.
W ubieg??? niedziel?, 11.stycznia 2015 r., w Kobylanach odby?? si? II Noworoczny Przegl?d Kol?d i Pastora??ek. Rywalizowali ze sob? soli??ci w kategoriach klas I-III, IV-VI, gimnazjum, zespo??y oraz ponadgimnazjalne i starsze. W??r??d licznie wyst?puj?cych solist??w nasi uczniowie uzyskali bardzo dobre lokaty: w kategorii klas I-III Martynka Mikitczuk zaj???a III miejsce, w kategorii klas IV-VI Dawid Wolski zaj??? II miejsce a Izabela Marczak III miejsce.
Wpis dodany: 12 Styczeń 2015
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 132353
Projekt i wykonanie: Orange Computers