Zawodnicy z Dobrynia w gminnych rozgrywkach w mini siatk??wk?

Wywalczyli nast?puj?ce miejsca:

I m-ce dru??yna dziewcz?t "trójki siatkarskie"

II m-ce dru??yna ch??opców "trójki siatkarskie"

II m-ce dru??yna dziewcz?t "czwórki siatkarskie"

II m-ce dru??yna ch??opców "czwórki siatkarskie"

Dru??yna dziewcz?t, która zaj???a I miejsce awansowa??a do etapu mi?dzygminnego.

Wpis dodany: 19 Grudzień 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139208
Projekt i wykonanie: Orange Computers