Dru??ynowy tenis sto??owy - etap mi?dzygminny

Pozosta??e dru??yny zaj???y nast?puj?ce miejsca:


w kategorii dziewcz?t klasy IV i m??odsze

III m-ce Dru??yna w sk??adzie Izabela Marczak i Zofia Koryci??ska

w kategorii ch??opców klasy IV i m??odsi

III m-ce Dru??yna w sk??adzie Dawid Wolski i Mi??osz Koryci??ski

w kategorii ch??opców klasy V – VI

V m-ce  Dru??yna w sk??adzie Kacper Pyndryk  i Mateusz Pyndryk


Wpis dodany: 01 Grudzień 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 138491
Projekt i wykonanie: Orange Computers