Indywidualny tenis sto??owy - etap mi?dzygminny

Nasi uczniowie uplasowali si? na nast?puj?cych miejscach:

w kategorii dziewcz?t m??odszych:

I m-ce Zofia Koryci??ska

III m-ce Izabela Marczak

 

w kategorii ch??opców m??odszych:

I m-ce Mi??osz Koryci??ski

IV m-ce Dawid Wolski

 

w kategorii dziewcz?t klas V-VI

II m-ce wywalczy??a Martyna Gryciuk

III m-ce Martyna Koryci??ska

 

Zawodnicy, którzy zaj?li dwa pierwsze miejsca w ka??dej kategorii wiekowej zapewnili sobie awans do rozgrywek na szczeblu Powiatu w Sworach.

Gratulujemy i ??yczymy dalszych sukcesów sportowych.

 

 

Wpis dodany: 07 Listopad 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 136288
Projekt i wykonanie: Orange Computers