Orlik 2014

Dru??yna dziewcz?t ze Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym zaj???a I miejsce, za?? dru??yna ch??opców II miejsce w swoich kategoriach.
Zwyci?ska dru??yna dziewcz?t, w sk??adzie: Harasimiuk Weronika (kapitan), Cydejko Ma??gorzata, Gryciuk Martyna, Koryci??ska Zofia, Rzymowska Emilia, B??aszczuk Patrycja, Marczak Izabela, Witek Kinga, Witek Sylwia.
Dru??yna ch??opców, w sk??adzie: Pyndryk Kacper(kapitan), Pyndryk Mateusz, Pilipczuk Dominik, Oto??enko Kacper, Gryciuk Mateusz, Bielawski B??a??ej, Wolski Dawid, Siluk Bart??omiej, Oto??enko Mateusz, Cydejko Mateusz.
Ka??dego uczestnika nagrodzono pami?tkowym dyplomem i opask? na r?k?.

Wpis dodany: 14 Wrzesień 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 138491
Projekt i wykonanie: Orange Computers