Inauguracja roku szkolnego 2014/2015
O1. wrze??nia uroczy??cie rozpocz?li??my nowy rok szkolny 2014/2015. Po mszy ??w.celebrowanej w kaplicy przez ks. Marka Bucha, rozpocz???y si? uroczysto??ci w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym. Po od??piewaniu hymnu, g??os zabra??a pani dyrektor Jolanta J????wik zach?caj?c do solidnej pracy, kt??ra na pewno zaowocuje sukcesami. Potem nast?pi??o spotkanie z wychowawcami w klasach. Ju?? od jutra zaczynamy!
Wpis dodany: 13 Wrzesień 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139208
Projekt i wykonanie: Orange Computers