Izabela Marczak najlepsza w biegu na dystansie 400m.
15 kwietnia 2014 r. w Terespolu odby??y si? VI Katy??skie Powiatowe Biegi Prze??ajowe. Ceremoni? otwarcia rozpocz?to od wci?gni?cia flagi na maszt. Znicz Olimpijski zapali??a trzykrotna Olimpijka, Lidia Chojecka, a Apel Olimpijski odczyta??a reprezentantka liceum w lekkoatletyce - Ewa Nejman. Szko??? Podstawow? w Dobryniu Du??ym reprezentowa??o siedmiu zawodnik??w. Najlepiej pobieg??a Izabela Marczak zajmuj?c I m-ce w swojej kategorii wiekowej na dystansie 400 m.
Wpis dodany: 27 Kwiecień 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139208
Projekt i wykonanie: Orange Computers