Lekcja gimnastyki w klasie VI

 

Scenariusz lekcji gimnastyki w klasie VI  Szkoły Podstawowej w Dobryniu Dużym

 

Prowadząca: Marzena Niedźwiedź

Data:  06.03.2014r.

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna

Liczba uczniów: 8 (dziewczęta i chłopcy)

 

TEMAT ZAJĘĆ: Kształtowanie poczucia rytmu w ćwiczeniach przy muzyce. Nauka lotnego przewrotu w przód.

CELE:

Zadania szczegółowe:

1. w zakresie umiejętności - uczeń:

-  umie swobodnie poruszać się w rytm muzyki,

-  potrafi wykonać ćwiczenia z wykorzystaniem ławek, według inwencji nauczyciela,

-  umie wykonać przewrót w przód z naskoku na materacu.

 2. w zakresie wiadomości - uczeń:

-   wie jaki jest wpływ ćwiczeń przy muzyce na organizm,

-   zna zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń,

-   wie, jak wykonać przewrót w przód z półprzysiadu,

-   zna zasady bezpieczeństwa podczas zajęć oraz sposoby samoochrony i asekuracji.

 3. w zakresie sprawności motorycznej - uczeń:

-   rozwinie koordynację ruchową, zwinność, równowagę, refleks, gibkość,

-   dostosuje ruch do muzyki,

 4. w zakresie wychowania - uczeń:

-    dba o  bezpieczeństwo swoje i innych, poszanowanie sprzętu, umiejętność działania w  grupie.

Przybory i przyrządy: magnetofon, ławki gimnastyczne, materace, piłki, szarfy, laski gimnastyczne,

Formy prowadzenia zajęć: frontalna, indywidualna, w zespołach

Metody prowadzenie zajęć: naśladowcza-ścisła, zabawowa-klasyczna, bezpośredniej celowości ruchu

 

TOK LEKCJI

TREŚCI  I  ZAKRES ZADAŃ

CZAS

UWAGI

I CZĘŚĆ  WSTĘPNA

 Organizacja grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć

Rozgrzewka 

 

 

 • Zbiórka,
 • powitanie,
 • sprawdzenie obecności,
 • zapoznanie z zadaniami lekcji,
 • zabawa i ćwiczenia przy muzyce:

 

Zabawa ożywiająca: uczniowie w rytm muzyki poruszają się podskokami zmiennymi w różnych kierunkach, między rozstawionymi ławkami.
W momencie wyłączenia muzyki „wskakują” na ławkę i przyjmują pozę pokazaną przez N lub jedną z ćwiczących.

Ćw. kształtujące przy muzyce na ławeczkach.

- Marsz w miejscu:

 1 dotknięcie palcami PN ławki; 2,3,4 marsz w miejscu

5- 8 jw. tylko LN akcent

9- 32 jak 1- 8

Praca RR:

1 klaśnięcie w dłonie- 2,3,4 marsz

5 klaśnięcie w dłonie- 6,7,8 marsz

8- 16 jak 1- 8

1 ugięcie RR w st. łokciowych

2 wyprost RR od przodu, 3 jak na 1, 4 powrót do p.w.

1 wejście PN na ławkę,

2 dostawienie LN do PN,

3 zejście PN z ławki,

4 dostawienie LN; praca RR jw.

5-16 jw.

1 wejście PN na ławkę

2 uniesienie ugiętej w kolanie LN do góry

3 postawienie LN

4 dołączenie PN

5-16 jw.

1-16 jw. zaczynając LN

1 wejście PN na ławkę

2 uniesienie i kopnięcie LN

3 postawienie LN

4 dołączenie PN

5-16 jw.

1-16 jw. zaczynając LN

1- 8 PN V step

1-8 LN V step

- Wykonanie wszystkich ćwiczeń do muzyki w formie krótkiego układu.

- Marsz w miejscu:

1 wdech, uniesienie RR do góry

2 wydech, opuszczenie RR w dół

3-4 jak 1- 2

 

 

 

 5’

 

 

 

 

 

10'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Uczniowie ćwiczą bez obuwia
 • Nauczyciel wyznacza uczniów, którzy przynoszą sprzęt

 

 

 

 

 

 • Przypomnienie poznanych elementów

 

 

 

 

 

 

 • Rozgrzewkę prowadzi nauczyciel
 • Uczniowie ustawieni przed ławeczkami  

IICZĘŚĆ  GŁÓWNA

Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności

 

 • Z przysiadu podpartego przewrót w przód do przysiadu
 • Z półprzysiadu przewrót w przód do przysiadu
 • Z półprzysiadu naskok w przód na ręce do przysiadu
 • Przewroty w przód nad leżącą na materacu: szarfą, piłką ręczną, piłką koszykową, piłką lekarską
 • Przewroty w przód nad leżącą przed materacem piłką lekarską
 • Wyskok w górę, skok na równe nogi i przewrót w przód do przysiadu
 • Przewrót w przód nad ustawionymi dwiema piłkami lekarskimi
 • Przewrót w przód z naskoku - powoli zwiększając odległość między miejscem odbicia nóg a miejscem położenia rąk na materacu.

 

 

 25’

 

 • Rozłożenie materacy na całej szerokości korytarza,3uczniów na materacu
 • Ćwiczenia pokazywane są przez nauczyciela.
 • Uczniowie muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
 • Ćwiczenie to ma pozbawić uczniów lęku przed przewrotem z naskoku
 • Nauczyciel zwraca uwagę na naskok na ręce i prawidłowe skulenie głowy

III CZĘŚĆ KOŃCOWA

Ćwiczenia uspokajająceCzynności organizacyjne

 


 

 • Ćwiczenia rozciągające w siadzie prostym i prostym rozkrocznym.
 • Leżenie tyłem, nogi ugięte w kolanach, oddech przez nos, wydech ustami

 

 • Odniesienie sprzętu na miejsce
 • Zbiórka,omówienie lekcji
 • Nauczyciel wstępnie ocenia wykonywane przewroty. podaje instrukcje dotyczące rozciągania mm. w domu

 

2’

 

 

 

 

3’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienie najbardziej zaangażowanych osób.

Wpis dodany: 18 Marzec 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 109376
Projekt i wykonanie: Orange Computers