Dzie?? J?zyka Ojczystego w Dobryniu Du??ym

Odby??y si? konkursy Mistrz pi?knego czytania kl. II-II i Mistrz ortografii kl. IV-VI. Uczniowie kl. I po raz pierwszy uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, otrzymali karty czytelnicze i wypo??yczyli swoje pierwsze ksi???ki. Najwi?ksz? niespodziank? tego dnia mieli ucz. kl. 0, którzy go??cili na swoich zaj?ciach szóstoklasistów czytaj?cych im ba??nie. Wspólnie rozwi?zywali zagadki i wykonali swoj? pierwsz? zak??adk? do ksi???ki. Podsumowaniem dnia by??o pasowanie pierwszoklasistów na czytelników szkolnej biblioteki oraz rozstrzygni?cie konkursów i wr?czenie nagród.
Wyniki konkursów:
Mistrz pi?knego czytania
MISTRZ – Mi??osz Koryci??ski kl. II
WICEMISTRZOWIE – Dawid Wolski kl. III i Jakub Dyczkowski kl. II
Mistrz ortografii
MISTRZ – Filip Koryci??ski kl. VI
WICEMISTRZOWIE – Zofia Koryci??ska kl. IV, Natalia Pyndryk kl. VI, B??a??ej Bielawski kl. IV

Wpis dodany: 23 Luty 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 136288
Projekt i wykonanie: Orange Computers