Fina?? Powiatu w mini siatk??wce "tr??jek ch??opc??w"
Dru??yna ch??opc??w z Dobrynia Du??ego w sk??adzie o??mioosobowym awansowa??a do etapu Powiatowego w "tr??jkach siatkarskich", kt??ry rozegrano w Zespole Szk???? Nr 3 w Mi?dzyrzecu Podlaskim 13 lutego 2014r. Ch??opcy po dzielnej walce uplasowali si? na IV miejscu ulegaj?c dru??ynie z Mi?dzyrzeca Podlaskiego, Rossosza i Rokitna. Nadmieni? nale??y i?? by?? to debiut dru??yny ch??opc??w z Dobrynia w tej dyscyplinie sportowej. Gratulujemy!
Wpis dodany: 23 Luty 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 139208
Projekt i wykonanie: Orange Computers