Przerwy przy stole tenisowym w S.P. w Dobryniu Du??ym.
Maj?c na celu wzbudzenie w??r??d uczni??w potrzeby ruchu, aktywnego sp?dzania czasu wolnego, poszerzania pasji i rozwijania umiej?tno??ci gry w tenisa sto??owego podczas przerw mi?dzylekcyjnych, na korytarzu szkolnym ustawiono st???? do gry w tenisa. Sporz?dzono tak??e harmonogram gry w tenisa sto??owego, z zaznaczeniem dni tygodnia, w kt??rym graj? poszczeg??lne klasy. Gra cieszy??a si? du??ym zainteresowaniem.
Wpis dodany: 30 Styczeń 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 137615
Projekt i wykonanie: Orange Computers