IV Miko??ajkowy Turniej Warcabowy w Dobryniu Du??ym

W m??odszej grupie wiekowej zwyci???yli:
I m-ce Mi??osz Koryci??ski
II m-ce Izabela Marczak
III m-ce Patrycja B??aszczuk
W??ród starszych miejsca na podium zaj?li:
I m-ce Krzysztof Biegaj??o
II m-ce Filip Koryci??ski
III m-ce B??a??ej Bielawski

Zwyci?zców nagrodzono pami?tkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Ka??dy uczestnik otrzyma?? s??odki upominek oraz owoc.
Turniej zorganizowa??a Pani Marzena Nied??wied??.

 

Wpis dodany: 30 Styczeń 2014
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 137615
Projekt i wykonanie: Orange Computers