Dzie?? Sportu w Szkole Podstawowej w Dobryniu Du??ym

Na koniec dnia podsumowano rywalizacj?.Najwi?cej punktów w m??odszej kategorii wiekowej zdoby??
Mateusz Pyndryk (kl. III) otrzymuj?c tytu??  Mistrza Sportu, za?? w grupie starszej Mistrzyni? Sportu zosta??a Julia Gryciuk (kl. VI). Oboje otrzymali nagrody rzeczowe.

W zmaganiach pi??karskich najlepszymi zawodnikamibyli uczniowie klasy III, których równie?? nagrodzono nagrodami rzeczowymi.

Wszyscy uczestnicy za swój wysi??ek otrzymali s??odki upominek.

Wpis dodany: 11 Czerwiec 2013
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 137615
Projekt i wykonanie: Orange Computers