Album: Dyplom i nagrody dla Leny Kondratiuk

22 czerwca w Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie nast?pi??o uroczyste rozdanie nagród w konkursie „Znani i nieznani z Podlasia - biografie naszych bab? i dziadków”. Laureatka Lena Kondratiuk z kl. 5 odebra??a pami?tkowy dyplom i nagrody ksi???kowe, za zaj?cie II miejsca w kategorii uczniowie kl. IV-VI. G??ówn? ide? konkursu by??o zebranie biografii znanych i nieznanych Podlasian oraz zach?cenie mieszka??ców, zw??aszcza m??odych osób, do dokumentowania historii lokalnej. Praca laureatki zosta??a zamieszczona w specjalnej publikacji pokonkursowej, opracowanej i wydanej przez Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w Bia??ej Podlaskiej.

Opiekunem uczennicy by?? pan Tomasz Wojcieszuk.

Serdecznie gratulujemy!

 

Wi?cej informacji:

https://www.powiatbialski.eu/dzien-dzialacza-kultury-powiatu-bialskiego-2/

Album dodany: 22 Czerwiec 2022
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 132353
Projekt i wykonanie: Orange Computers