Album: Dzie?? Pszczo??y w oddzia??ach przedszkolnych

20 maja obchodzony jest ??wiatowy Dzie?? Pszczó?? i dlatego temat ich roli w ??yciu cz??owieka poruszyli??my na zaj?ciach z naszymi przedszkolakami.

 Dzieci dowiedzia??y si? jak powstaje miód, kto to jest pszczelarz, a tak??e próbowa??y odpowiedzie? na pytanie jak? rol? w ??yciu cz??owieka odgrywaj? te po??yteczne owady. Przedszkolaki pozna??y piosenk? ,,Pani pszczo??a”.

Zaj?cia urozmaici??y zabawy ruchowe, a na zako??czenie dzieci wykona??y prac? plastyczn? ,,Pszczó??ka”. Wszystkim smakowa?? miodek.

Album dodany: 24 Maj 2022
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 124264
Projekt i wykonanie: Orange Computers