Album: Lena Kondratiuk laureatk? konkursu: Znani i nieznani z Podlasia.


Miejska Biblioteka Publiczna w Bia??ej Podlaskiej opublikowa??a wyniki konkursu „Znani i nieznani z Podlasia - biografie naszych bab? i dziadków”. Z przyjemno??ci? informujemy, ??e II miejsce i tytu?? laureata w kategorii uczniowie kl. 4-6 otrzyma??a Lena Kondratiuk z kl. 5 Szko??y Podstawowej w Dobryniu Du??ym. G??ówn? ide? konkursu by??o zebranie biografii znanych i nieznanych Podlasian oraz zach?cenie mieszka??ców, zw??aszcza m??odych osób, do dokumentowania historii lokalnej.

Opiekunem uczennicy jest pan Tomasz Wojcieszuk.

Serdecznie gratulujemy!

https://mbp.org.pl/a,488,wyniki-konkursu-znani-i-nieznani-z-podlasia-biografie-naszych-babc-i-dziadkow

Album dodany: 19 Maj 2022
Parafia Malowa Góra

Szkoła Podstawowa w Dobryniu
Odwiedzin: 132353
Projekt i wykonanie: Orange Computers